Sag T-248/05: Sag anlagt den 1. juli 2005 af MP Temporärpersonal GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)