2004/193/EY: Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 2/JP/2003, tehty 26 päivänä tammikuuta 2004, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen rekisteröimisestä sähkölaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti