Zaak T-542/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 2 oktober 2019 – FV/Raad („Kort geding – Openbare dienst – Ambtenaren – Verlof en pensionering in het belang van de dienst – Artikel 42 quater van het Statuut – Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”)