Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 258, 24 ta' Settembru 2010