SKRIFTLIG FRÅGA P-1001/04 från Ulla Sandbæk (EDD) till kommissionen. Kritisk dialog med det styrande iranska prästerskapet om minoriteter.