SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1001/04 van Ulla Sandbæk (EDD) aan de Commissie. Kritische dialoog met de Iraanse theocratische regering over minderheden.