Mål T-138/19: Tribunalens dom av den 8 juli 2020 – WH mot EUIPO (Personalmål – Tjänstemän – Befordringsförfarandet 2018 – Beslut att inte befordra – Talan om ogiltigförklaring – Åsidosättande av formkrav – Artiklarna 76 och 78.6 i tribunalens rättegångsregler – Upptagande till sakprövning – Rätten till försvar – Motiveringsskyldighet – Jämförelse av kvalifikationer)