Beschikking van de Commissie van 15 april 2004 betreffende een document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1332) (2004/388/EG)