Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1251/2009 z  18. decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1911/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy roztokov močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom okrem iného v Rusku