Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1251/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Venäjältä peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1911/2006 muuttamisesta