Věc C-450/05: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná usnesením Landessozialgericht Berlin-Brandenburg ze dne 11. listopadu 2005 ve věci Peter Wachter proti Deutsche Rentenversicherung Bund