Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1840 av den 31 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1153 vad gäller rapportering av WLTP-värden för koldioxid för vissa kategorier av nya personbilar och anpassning av indata för korrelationsverktyget (Text av betydelse för EES)