Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1840 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 wat betreft de rapportage van de WLTP-CO2-waarden voor bepaalde categorieën nieuwe personenauto’s en tot aanpassing van de inputgegevens voor de correlatietool (Voor de EER relevante tekst)