Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1840 tal-31 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1153 fir-rigward tar-rapportar tal-valuri ta’ CO2 tad-WLTP għal ċerti kategoriji ta’ karozzi ġodda tal-passiġġieri u li jaġġusta d-data tal-input għall-għodda ta’ korrelazzjoni (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)