A Bizottság (EU) 2019/1840 Végrehajtási Rendelete (2019. október 31.) az (EU) 2017/1153 végrehajtási rendeletnek az új személygépkocsik egyes kategóriáira vonatkozó WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek bejelentése tekintetében történő módosításáról és a megfeleltetési eszköz bemeneti adatainak kiigazításáról (EGT-vonatkozású szöveg)