Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1840 оd 31. listopada 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 u pogledu izvješćivanja o vrijednostima CO2 prema WLTP-u za određene kategorije novih osobnih automobila te prilagodbe ulaznih podataka za korelacijski alat (Tekst značajan za EGP)