Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1840 af 31. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 for så vidt angår rapportering af WLTP-CO2-værdier for visse kategorier af nye personbiler og tilpasning af inputdata til korrelationsværktøjet (EØS-relevant tekst)