SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU Šestnajsto poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije