Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/96 al Comisiei din 9 ianuarie 2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Oignon doux des Cévennes” (DOP)]$