Kommissionens förordning (EG) nr 1383/2006 av den 19 september 2006 om förbud mot fiske efter lubb i ICES-område IV (norska vatten) med fartyg som seglar under Förenade kungarikets flagg