Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej pomiędzy Stronami Umowie o partnerstwie w sprawie połowów