Návrh NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu dohodnutého mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami