Europeiska unionens officiella tidning, C 337, 18 november 2011