Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 337, 2011