C-81/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Curtea de Apel București (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociația ACCEPT kontra Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Szociálpolitika — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a 10. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk — A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — „A hátrányos megkülönböztetésre utaló tények” fogalma — A bizonyítási teher áthelyezése — Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók — Egy hivatásos labdarúgóklub vezetőjeként fellépő és a közvélemény által annak tekintett személy — Homoszexuálisként bemutatott labdarúgó felvételének kizárására vonatkozó nyilvános kijelentések)