Kohtuasi C-81/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. aprilli 2013 aasta otsus (Curtea de Apel București (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Asociația ACCEPT versus Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Sotsiaalpoliitika — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Direktiiv 2000/78/EÜ — Artikli 2 lõike 2 punkt a, artikli 10 lõige 1 ja artikkel 17 — Seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise keeld — Mõiste „asjaolud, mille põhjal võib eeldada, et on toimunud diskrimineerimine” — Tõendamiskoormise regulatsioon — Tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid — Isik, kes esineb professionaalse jalgpalliklubi juhina ja keda ka üldsus sellisena tajub — Avalikud avaldused homoseksuaalse jalgpalluri töölevõtmise välistamise kohta)