Věc C-81/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 25. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel București — Rumunsko) — Asociația ACCEPT v. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ( „Sociální politika — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Směrnice 2000/78/ES — Článek 2 odst. 2 písm. a), čl. 10 odst. 1 a článek 17 — Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace — Pojem „skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k diskriminaci“ — Úprava důkazního břemena — Účinné, přiměřené a odrazující sankce — Osoba, která vystupuje a je vnímána veřejností jako hlavní manažer profesionálního fotbalového klubu — Veřejná prohlášení, která vylučují přijetí fotbalisty prezentovaného jako homosexuála“ )