Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Gospodarstvo EU: Pregled 2006 – Krepitev območja eura: ključne prednostne naloge politik COM(2006) 714 konč. – SEC(2006) 1490