Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Economia UE: bilanțul anului 2006. Consolidarea zonei euro: principalele priorități politice COM(2006) 714 final — SEC(2006) 1490