Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ekonomikos: 2006 m. apžvalga. Euro zonos stiprinimas: pagrindiniai politiniai prioritetai COM(2006) 714 galutinis — SEC(2006) 1490