AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2017, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 68 artiklan täytäntöönpanosta [2017/2357]