Věc T-360/04: Žaloba podaná dne 2. září 2004 FG Marine S. A. proti Komisi Evropských společenství