Asia T-584/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – POA v. komissio (Kumoamiskanne — Suojatun alkuperänimityksen rekisteröintihakemus (”Halloumi” tai ”Hellim”) — Päätös julkaista suojatun alkuperänimityksen rekisteröintihakemus virallisen lehden C-sarjassa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti — Valmisteleva toimi — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)