Kohtuasi T-584/15: Üldkohtu 14. septembri 2016. aasta määrus – POA versus komisjon (Tühistamishagi — Kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus („Halloumi“ või „Hellim“) — Otsus avaldada Euroopa Liidu Teataja C-seerias määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punkti a kohane kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus — Ettevalmistav akt — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)