Věc T-584/15: Usnesení Tribunálu ze dne 14. září 2016 – POA v. Komise „Žaloba na neplatnost — Žádost o zápis chráněného označení původu (‚Halloumi‘ nebo ‚Hellim‘) — Rozhodnutí o zveřejnění žádosti o zápis chráněného označení původu v sérii C Úředního věstníku na základě čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 — Přípravný akt — Akt nenapadnutelný žalobou — Nepřípustnost“