Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3857 – SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES