Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG) — Prípad vhodný na zjednodušený postup Text s významom pre EHP