ETA:n sekakomitean päätös N:o 274/2019, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2020/293]