Дело C-171/08: Иск, предявен на 25 април 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република