2006/15/EF: Kommissionens beslutning af 12. januar 2006 om en ansøgning om registrering i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (BGB) (meddelt under nummer K(2006) 5)