Komisjoni otsus (EL) 2016/2068, 29. juuli 2013, riigiabi SA.35611 (13/C) kohta, mida Prantsusmaa kavatseb anda kontsernile PSA Peugeot Citroën SA (teatavaks tehtud numbri C(2013) 4971 all) (EMPs kohaldatav tekst )$