Komission asetus (EY) N:o 1439/2005, annettu 2 päivänä syyskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 416/2004 mukaisen persikoista Unkarissa maksettavan lisämäärän vahvistamisesta