Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO) (Dokuments attiecas uz EEZ)2019/C 420/03