Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO) (текст от значение за ЕИП)2019/C 420/03