Mål C-111/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 september 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Udine – Italien) – brottmål mot Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga (Begäran om förhandsavgörande — Jordbruk — Genetiskt modifierade livsmedel och foder — Nödåtgärder — Nationell åtgärd som syftar till att förbjuda odling av den genetiskt modifierade majssorten MON 810 — Vidmakthållande eller förnyelse av åtgärden — Förordning (EG) nr 1829/2003 — Artikel 34 — Förordning (EG) nr 178/2002 — Artiklarna 53 och 54 — Villkor för tillämpning — Försiktighetsprincipen)