2005/781/EK: A Tanács határozata (2005. június 6.) az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről