Решение на Съвета от 6 юни 2005 година за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия$