Posebno poročilo št. 1/2017 – Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 2000 je potrebnih več prizadevanj