Писмен въпрос E-5854/10 Aldo Patriciello (PPE) до Комисията. Натрий (готварска сол)