Zaak C-54/06: Beroep, op 1 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België